Untitled-3.1

MINILAGER - TEMPERERT, TØRR

OG TRYGG OPPBEVARING

Trygg lagring

Eget lager

Du får ditt eget avgrensede lager med tilgang fra

06:00-23:00 365 dager i året.

Adgangskontroll
Du får ditt eget adgangskort som gir deg tilgang til bygningen. Ditt eget lager låser du med hengelås der bare du har tilgang til nøkkelen.
Alarm tilknyttet alarmsentral
Bygningen har alarm knyttet til alarmsentral.
Ditt Lager
Ditt lager er overvåket med kamera 24 timer i døgnet.
Ring oss på 476 00 222 for uforpliktende visning.

© Copyright 2016 DITT LAGER.AS